KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN ĐẠI LỘC

KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN ĐẠI LỘC

KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN ĐẠI LỘC

KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN ĐẠI LỘC

KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN ĐẠI LỘC
KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN ĐẠI LỘC
Dự án

KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH LONG AN

Đối tác & Chủ đầu tư : SỞ NỘI VỤ TỈNH LONG AN
Vị trí dự án : Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Long An
Thời gian thi công : 12/2015
Ngày hoàn thành : 12/2018

Đáp ứng các yêu cầu: thu thập, đảm bảo an toàn tài liệu lưu trữ và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu theo yêu cầu của công chúng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gìn giữ giá trị văn hóa của tỉnh; đáp ứng nhu cầu làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trong điều kiện phát triển và hội nhập.

Lượt xem : 4524
Thông tin
Bình luận

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Long An.

Địa điểm xây dựng: trong khu trung tâm Hành Chính tỉnh.

Chủ đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Long An.

Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Long An.

Quy mô dự án: 5 tầng (1 tầng trệt, 04 tầng lầu và 01 tầng mái).

Đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng MIền Tây.

Thời gian thực hiện dự án: 2014-2018

II. MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

1. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng các yêu cầu: thu thập, đảm bảo an toàn tài liệu lưu trữ và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu theo yêu cầu của công chúng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gìn giữ giá trị văn hóa của tỉnh; đáp ứng nhu cầu làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trong điều kiện phát triển và hội nhập.

 2. Sự cần thiết đầu tư: 

  a Vị trí và chức năng:

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc đốc Sở Nội vụ tham mưu chô UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu, có tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định pháp luật.

b Sự cần thiết phải đầu tư

Tài liệu lưu trữ của tỉnh là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tài liệu lưu trữ là những chứng cứ có độ tin cậy và xác đáng cao trong việc xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia; là những cứ liệu xác thực phản ánh những thành tựu cũng như những khiếm khuyết trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của dân tộc cũng như của tỉnh qua các thời kỳ . Khối tài liệu này được hình thành qua các thời kỳ từ nhiều nguồn, thành phần tài liệu phong phú, đa dạng, và có nhiều tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng.

Hằng năm, một khối lượng lớn tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh chưa được thu nhập vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh để bảo quản đúng quy định. Nhiều cơ quan, tổ chức chưa có kho lư trữ tài liệu, một số cơ quan có bố trí kho nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các chế độ bảo quản không phù hợp.

Diện tích, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện nay của kho lưu trữ cấp tỉnh không đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và lưu trữ tài liệu, đặc biệt là trong thời gian tới, khi thực hiện triệt để việc giao nộp tài liệu lưu trữ của các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu. Vị trí của kho lưu trữ hiện nay không thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động để phát huy vai trò của kho lưu trữ cấp tỉnh như: công việc tra cứu ủa độc giả, trưng bày và triển lãm các tài liệu lưu trữ quý giá cũng như việc làm bảo quản xử lý nghiệp vụ, phòng chống cháy nổ chưa đáp ứng được yêu cầu kho lưu trữ là một công trình văn hóa.

Trước yêu cầu cấp bách về việc bảo vệ an toàn khối tài liệu lưu trữ của tỉnh, cùng với chủ trương của Chính phủ, các cấp Bộ ngành Trung ương, việc xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Long An là hết sức cần thiết.

Tin tức & Sự kiện
Công cụ hữu hiệu để quản lý đầu tư xây dựng
“Quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện...
Hạ tầng kỹ thuật nội đô: Quá tải vì nhà cao tầng
Đây là một vấn đề được đề cập tại hội...
Nhà Sài Gòn kín cổng cao tường nhưng ngập nắng, cây xanh
Gia chủ muốn nơi ở gợi nhớ về quê hương...
Căn hộ một phòng ngủ có thiết kế tinh tế
Chỉ với một phòng ngủ nhưng căn hộ ở Kiev,...
Hình ảnh đẹp
backtop